Friday, October 18, 2019

蔡總統 推銷新埔甜柿餅

Hi, 羅先生,Thomas and Hakka Friends

借這標題(Subject), 介紹新埔老家鄉、推銷新埔甜柿餅, 順續幫助小英總統拉票;希望佢連任後,將臺灣客家庄(客家人、客家話)推向全世界。

新埔老家鄉
頭擺椪柑最有名
又大又靚又好食(sweet and juicy)

識聽老輩講
明治天皇好椪柑
皇宮待客好水果

新埔細所在(地方)
義民廟企在枋寮
客家人信仰中心

新埔街路頂
到處看到粄條店
要炒要湯由你點

每年秋冬時
九降風大吹新埔
聽講吹出甜柿餅

難為蔡總統
敬拜媽祖撈觀音(廣和宮、嶼天宮)
推銷新埔甜柿餅

大家共下來
支持蔡總統連任
串連世界客家庄

蔡總統連任
千萬繼續去改革
造福一代又一代

新埔人加油!
客家人加油!
客家妹加油!


Big Ben
華府
10/17/19

Monday, October 14, 2019

欽佩史明翁

Dear Thomas, Ben and friends,

欽佩史明翁
一生人堅持台獨
著台灣四百年史

史翁心胸寬
台獨大家共下來
相輔相成旺台灣

史明來竹東
開誠佈公講實話
安瑙鼓勵客家人

客人當認真
堅持認分有膽識
台獨需要客家人

竹東小書店
聽眾不過兩百儕
史翁話剛強有力

懷念史明翁
台獨建國愛拚勢
旺台灣慰史翁靈

天佑台灣!

CS Lou   2019/10/14  Taiwan

Sunday, October 13, 2019

懷念史明歐吉桑

Dear 羅先生、阿龍哥、臺灣客家前輩,

看民報新聞,知道臺灣人上萬,送別史明歐吉桑。請輕輕點開下頭(網路),借圖輯看臺灣人(包括蔡英文總統),仰般懷念歐吉桑。


史明真偉大
「一心一意為臺灣
百年堅持立典範」

為臺灣獨立
辛苦ㄧ生走天下
傾家當產救國家

請問臺灣人
敢有一息臺灣心
覺醒悟出臺灣意

讓史明安息
嗯哩愛團結ㄧ致
走完這段臺灣路

臺灣獨立萬歲!獨立臺灣萬歲!

Big Ben
Ohio University
Athens, Ohio
10/13/19

Friday, October 11, 2019

雙橡園个「雙十國慶」撩華府臺美人

Hi, 阿龍哥、羅先生、臺灣客家老朋友,

借這篇新聞,分享華府雙橡園个「雙十國慶」撩華府臺美人个心聲。

波洛西賀雙十國慶:美台關係無可撼動 - 世界新聞網一年又一年
雙橡園慶祝雙十
中華民國个國慶

高碩泰大使
邀請千五百來賓
唱國歌「吾黨所宗」

七十年以來
國民黨強佔臺灣
欺騙打壓本土群

國民黨黨員
食著臺灣七十年
看冇半滴臺灣心

華府臺美人
共樣拒絕唱國歌
背對紅白車輪旗

2020大選
祝福蔡總統連任
民進黨贏立法院(過半席次改司法)

厓係臺灣人
希望臺灣上層樓
修憲廢中華民國

制訂新憲法
搖出臺灣新國旗
大聲喊出臺灣國

臺灣人加油!
蔡總統加油!
民進黨加油!

Big Ben
華府
10/11/19

啀係台灣人

國慶四連假
到底慶祝那國慶
中華民國台灣國

冇个硬講有
有个硬講冇存在
中華民國在台灣

台灣民主制
自家選總統立委
縣長議員全民選

台灣人佇奈zoi)
國際正義乜冇佇
台灣人愛大覺醒

啀係台灣人
啀个國家係台灣
世界有福有台灣

天佑台灣!

CS Lou 2019/10/11  Taiwan